دسته‌بندی نشده

رویداد کارآفرینی و استارتاپ
0

گزارش تصویری بیست و ششمین همفکر کرج در مجتمع فنی تهران

رویداد کارآفرینی و استارتاپی در کرج
0

گزارش تصویری بیست و پنجمین همفکر کرج در مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر

وندا پرداز گیتی، شرکت تبلیغاتی میزبان همفکر
0

گزارش تصویری شانزدهمین همفکر کرج در وندا پرداز گیتی

جی 5، میزبان همفکر کرج
0

گزارش تصویری چهاردهمین همفکر کرج در جی۵

شتاب دهنده استارتاپ و کسب و کار در کرج، همفکر
0

گزارش تصویری سیزدهمین همفکر کرج در وندا پرداز گیتی

همفکر کرج، شتاب دهنده کسب و کار، پدروسافت
0

گزارش تصویری دوازدهمین همفکر کرج در پدروسافت

همفکر در مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز کرج
0

گزارش تصویری دهمین همفکر کرج در مجتمع فنی تهران

همفکر بعد از اولین استارتاپ ویکند کرج
2

گزارش تصویری نهمین همفکر کرج در پدروسافت

همفکر، رویدادی استارتاپی در کرج
0

نهمین همفکر کرج، ۲۸ اردیبهشت

همفکر، رویدادی استارتاپی در کرج
3

گزارش تصویری هشتمین همفکر کرج در پدروسافت

مارال چرم، میزبان هفتمین همفکر کرج
0

هشتمین همفکر کرج، ۲۱ اردیبهشت

مارال چرم، میزبان هفتمین همفکر کرج
1

گزارش تصویری هفتمین همفکر کرج در مارال چرم

همفکر، کارآفرینی در کرج
0

هفتمین همفکر کرج، ۱۴ اردیبهشت

همفکر، کارآفرینی در کرج
0

گزارش تصویری ششمین همفکر کرج در شبدیز

همفکر پنجم در شبدیز، سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی کرج
0

ششمین همفکر کرج، ۷ اردیبهشت

همفکر پنجم در شبدیز، سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی کرج
6

گزارش تصویری پنجمین همفکر کرج در شبدیز

استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی کرج
0

پنجمین همفکر کرج، ۳۱ فروردین

استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی کرج
3

گزارش تصویری چهارمین همفکر کرج در جی۵

همفکر، جلسه استارتاپ ها و کسب و کارهای کرج
0

چهارمین همفکر کرج، ۲۴ فروردین

همفکر، جلسه استارتاپ ها و کسب و کارهای کرج
5

گزارش تصویری سومین همفکر کرج در جی۵