گزارش تصویری

رویداد هفتگی کارآفرینی، همفکر کرج در پدروسافت
1

گزارش تصویری نوزدهمین همفکر کرج در مدیران ایران

رویداد هفتگی کارآفرینی، همفکر کرج در پدروسافت
0

گزارش تصویری هجدهمین همفکر کرج در وندا پرداز گیتی

رویداد هفتگی کارآفرینی، همفکر کرج در پدروسافت
0

گزارش تصویری هفدهمین همفکر کرج در پدروسافت

وندا پرداز گیتی، شرکت تبلیغاتی میزبان همفکر
0

گزارش تصویری شانزدهمین همفکر کرج در وندا پرداز گیتی

جی 5، میزبان همفکر کرج
0

گزارش تصویری چهاردهمین همفکر کرج در جی۵

شتاب دهنده استارتاپ و کسب و کار در کرج، همفکر
0

گزارش تصویری سیزدهمین همفکر کرج در وندا پرداز گیتی

همفکر کرج، شتاب دهنده کسب و کار، پدروسافت
0

گزارش تصویری دوازدهمین همفکر کرج در پدروسافت

همفکر در مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز کرج
0

گزارش تصویری دهمین همفکر کرج در مجتمع فنی تهران

همفکر بعد از اولین استارتاپ ویکند کرج
2

گزارش تصویری نهمین همفکر کرج در پدروسافت

همفکر، رویدادی استارتاپی در کرج
3

گزارش تصویری هشتمین همفکر کرج در پدروسافت

مارال چرم، میزبان هفتمین همفکر کرج
1

گزارش تصویری هفتمین همفکر کرج در مارال چرم

همفکر، کارآفرینی در کرج
0

گزارش تصویری ششمین همفکر کرج در شبدیز

همفکر پنجم در شبدیز، سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی کرج
6

گزارش تصویری پنجمین همفکر کرج در شبدیز

استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی کرج
3

گزارش تصویری چهارمین همفکر کرج در جی۵

همفکر، جلسه استارتاپ ها و کسب و کارهای کرج
5

گزارش تصویری سومین همفکر کرج در جی۵

همفکری استارتاپ ها در کرج، karaj startup
5

گزارش تصویری دومین همفکر کرج در پدروسافت

همفکر کرج، برای علاقه مندان به کسب و کار
6

گزارش تصویری اولین همفکر کرج در پدروسافت